Dietetyka Medycyny chińskiej

Medycyna chińskaMedycyna chińska to nurt wyrosły na kanwie ponad 2500-letniej tradycji praktyk medycznych. Łącząca w sobie elementy ziołolecznictwa, akupunktury, masażu i terapii dietetycznych medycyna chińska rozpowszechniona na Dalekim Wschodzie, szturmem podbiła również Europę i USA. Opierająca się na przekonaniu, że utrzymanie zdrowia i równowagi zależne jest od harmonijnego przepływu przez meridiany energii witalnej Qi, medycyna chińska korzysta z naturalnych metod jej regulacji.

Wykorzystanie energii pożywienia dla regulacji procesów życiowych w organizmie stanowi pierwszą ścieżkę działania w drodze do zachowania dobrego zdrowia oraz jest fundamentem wszystkich pozostałych działań czy terapii stosowanych w czasie choroby. Odpowiednio zbilansowana dieta jest zarówno profilaktyką, jak i lekarstwem. Wpływa nie tylko na procesy fizjologiczne zachodzące w ciele, ale i na równowagę emocjonalną czy potencjał umysłowy. Wiąże się ze zmianą dotychczasowych nawyków żywieniowych, które doprowadziły do zaburzenia zdrowia.

Konsultacja dietetyczna wg Tradycyjnej Chińskiej Medycyny

Celem konsultacji dietetycznej jest wsparcie w leczeniu różnych chorób jako terapia komplementarna do zaleceń lekarskich. Poprzez analizę dotychczasowego sposobu odżywiania oraz dobór częstotliwości i wielkości posiłków, odpowiednich produktów i metod przygotowywania dań konsultacja ma na celu również edukowanie klientów dla stworzenia nowych nawyków żywieniowych.